Thông Báo

 Ví điện tử  idpay.vn  Với hệ thống " mua thẻ viễn thông,thẻ game,nạp topup viễn thông,đổi thẻ cào sang tiền mặt... "  tốc độ xử lí 2s/thẻ. Hỗ tợ mật mã otp khi rút tiền về ngân hàng bảo mật tuyệt đối. 
 
New 29 Đăng ký bằng SMS: IDP DK tendangnhap Gửi 8098
Trong đó: tendangnhap là tên đăng nhập mong muốn (vd: idpay123)
Chú ý:
  • - Tên đăng nhập không có ký tự đặc biệt,không dấu và không có khoảng trắng
  • - Tên đăng nhập phải có ít nhất 6 ký tự
New 29 Lấy mật khẩu đăng nhập: IDP MK Gửi 8098 <1000đ/sms>
New 29 Lấy mật khẩu cấp 2: IDP MK2 Gửi 8098 <1000đ/sms>